Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Hoog slagingspercentage
  • Flexibel studeren op jouw tempo
  • Met óf zonder persoonlijke begeleiding
  • Erkende diploma’s en certificeringen

Privacyverklaring

GetCertified Opleidingen B.V., gevestigd aan Janspoort 1- 2de Etage 6811 GE Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GetCertified Opleidingen B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit verschillende formulieren:

Gegeven Formulier
Voor- en achternaam

Wordt gevraagd in formulier; ‘Brochure downloaden’, ‘Stuur ons een bericht’, ‘Offerte aanvragen’, ‘Wat is voor jou mogelijk’, betaalplan

BSN

Wij vragen uw BSN bij het aanvragen van somnmige opleidingen, dit is ter verificatie van uw gegevens.

Bedrijfsnaam Wordt gevraagd in formulier; 'Offerte aanvragen', betaalplan
E-mailadres Wordt gevraagd in formulier; 'Brochure downloaden', 'Stuur ons een bericht', 'Offerte aanvragen', 'Wat is voor jou mogelijk', betaalplan
Telefoonnummer Wordt gevraagd in formulier; 'Brochure downloaden', 'Stuur ons een bericht', 'Offerte aanvragen', 'Wat is voor jou mogelijk', betaalplan
Wat is jouw situatie Wordt gevraagd in formulier; ‘Wat is voor jou mogelijk’
In welke opleiding heb je belangstelling Wordt gevraagd in formulier; ‘Wat is voor jou mogelijk’
Kies je gewenste specialisatie Wordt gevraagd in formulier; ‘Wat is voor jou mogelijk’, betaalplan
Met welke opleiding wil je starten Wordt gevraagd in formulier; 'betaalplan'
Adres Wordt gevraagd in formulier; 'betaalplan'
Offertenummer Wordt gevraagd in formulier; 'betaalplan'
IBAN (rekeningnummer) Wordt gevraagd in formulier; 'betaalplan'

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@getcertified.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GetCertified Opleidingen B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht van de gegevens die de website van GetCertified Opleidingen B.V. verwerkt, de reden waarom wij dit vragen, wat de grondslag hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.

Gegeven Waarom vragen wij dit
Voor- en achternaam Zodat wij je correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met je opnemen.
Bedrijfsnaam Zodat wij weten met welk bedrijf wij te maken hebben.
E-mailadres Zodat wij per mail contact met je kunnen opnemen in geval dat je telefonisch niet bereikbaar bent.
Telefoonnummer Zodat wij je snel terug kunnen bellen om je van meer informatie te voorzien.
Wat is jouw situatie Zodat wij een gerichte offerte kunnen sturen.
In welke opleiding heb je belangstelling Zodat wij een gerichte offerte kunnen sturen.
Kies je gewenste specialisatie Zodat wij een gerichte offerte kunnen sturen.
Met welke opleiding wil je starten Voor het opstellen van een correct betaalplan.
Adres Voor het opstellen van een correct betaalplan.
Offertenummer Voor het opstellen van een correct betaalplan.
IBAN (rekeningnummer) Voor het opstellen van een correct betaalplan.

 

Alle gegevens worden enkel met jouw toestemming verwerkt. De bewaartermijn van de gegevens is standaard 36 maanden tenzij je een klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang GetCertified Opleidingen B.V. bestaat. Je wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

GetCertified Opleidingen B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GetCertified Opleidingen B.V.) tussen zit.

Het gaat hier over de zogenaamde tracking cookies. Meer hierover lees je in onze cookiesverklaring. Je kan hier ook kiezen om tracking helemaal uit te schakelen. Wij gebruiken alleen tracking wanneer je ons toestemming hebt gegeven. Standaard staat deze voorkeur uitgeschakeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden wel op onze webserver bewaard. De gegevens vanuit de formulieren op onze website worden gemaild naar info@getcertified.nl. Uw IP-adres wordt in geen geval meegestuurd.

Na het gebruik van een van onze formulieren ontvang je automatisch een kopie van de verstuurde gegevens met daarin uitleg hoe je een verzoek kunt indienen om je gegevens bij ons in te zien, te wijzigen of te verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

GetCertified Opleidingen B.V. deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verwerking en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. GetCertified Opleidingen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens die je via een van onze online formulieren hebt verstuurd, kunnen op onze beveiligde back-ups staan in de cloud.

Daarnaast verstrekt GetCertified Opleidingen B.V. je persoonsgegevens aan andere derden door middel van cookies. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming. Hiervoor verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door GetCertified Opleidingen B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@getcertified.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

GetCertified Opleidingen B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

GetCertified Opleidingen B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@getcertified.nl.

Onze beveiligingsmaatregelen op de website:

  • De gegevens die je invoert via onze website worden uitsluitend verwerkt via een beveiligde SSL-verbinding.
  • De website is tevens beveiligd door middel van een speciale software (wegens veiligheidsoverwegingen wordt de naam van deze software hier niet vermeld).
  • Je IP-adres wordt niet meegestuurd bij het invullen van een formulier.
  • Je IP-adres die wij naar Google Analytics sturen, is anoniem gemaakt.