Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Hoog slagingspercentage
  • Flexibel studeren op jouw tempo
  • Met óf zonder persoonlijke begeleiding
  • Erkende diploma’s en certificeringen

Algemene voorwaarden

GetCertified Opleidingen B.V. houdt zich aan deze algemene voorwaarden van NRTO:
Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf

Aanvullende voorwaarden GetCertified Opleidingen B.V.:

Betalingsregeling

De student heeft de mogelijkheid om te betalen in termijnen van 12, 24 of 36 maanden met uitzondering van Opleidingen die middels subsidie, of door derden worden aangeschaft.
Indien de student een volledige opleiding heeft in combinatie met het STAP-budget, dan heeft de student de mogelijkheid om in één keer te betalen of middels een betalingsregeling van 12 of 24 maanden.

Indien de student niet betaalt binnen het termijn dat contractueel is afgesproken, heeft GetCertified Opleidingen B.V. de mogelijkheid om de opleiding stop zetten. Tevens schakelt GetCertified Opleidingen B.V. een  incassobureau in. Indien de koper de financiële afspraken niet correct nakomt heeft de verkoper, nadat de koper correct in gebreke is gesteld, het recht om het krediet volledig op te eisen.

Switchen en examen

Opleidingen en trainingen waarbij de cursist gebruik maakt van subsidieregelingen (bijvoorbeeld NL leert Door, UWV en Stap-budget), hebben geen mogelijkheid voor switchen van opleiding.

Switchen van opleiding  is voor reguliere opleidingen mogelijk binnen 2 weken na betaling van de factuur, of na betaling van de eerste betaaltermijn. Na deze periode kan de student niet meer switchen van opleiding.

6 maanden nadat de module is verlopen moet de student het examen hebben ingepland.

12 maanden nadat de opleiding is uitgeleverd moet de student alle examens hebben aangevraagd.

Mocht er binnen 12 maanden nadat de opleiding is uitgeleverd een examen worden geupdate, dan zal GetCertified Opleidingen kosteloos het lesmateriaal updaten.

Voorwaarden NL Leert Door

De subsidieregeling Nederland Leert Door is er voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioen gerechtigde leeftijd. Het maakt daarbij dus niet uit of u in loondienst bent, een flexibel contract hebt of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via Nederland Leert Door gebruik maken van gratis scholing.

  • Je doorloopt minimaal 80% van je opleiding.
  • Om deel te kunnen nemen laat je een geldig legitimatiebewijs zien met daarop uw naam en BSN.
  • Ondertekend het Toestemmingsformulier.
  • Opleidingen volgen via het NL Leert Door is mogelijk zo lang er subsidie voor de betreffende opleiding beschikbaar is. Als het Subsidiebudget volledig is uitgenut vervalt de regeling. Dit kan per opleiding/training op een verschillend moment zijn
  • Mocht je de opleiding niet afmaken geldt de algemene voorwaarden van het NRTO artikel 5. Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf

STAP-Budget

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen van STAP-budget. Bekijk de voorwaarden op de betreffende pagina van de overheid.

Als de deelnemer de scholing niet kan starten of kan afronden, dan bestaat er geen recht op subsidie. De deelnemer moet dit zo snel mogelijk aan UWV doorgeven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als de deelnemer niet meedeelt dat hij of zij de opleiding niet kan afronden en het niet volgen of afronden is te wijten aan de deelnemer, dan kan de deelnemer voor een periode van maximaal twee a drie jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

Daarnaast moet de deelnemer de opleider optijd hiervan op de hoogte stellen (voor de startdatum van de opleiding zie STAP-aanmeldbewijs). Zie artikel 5 van de algemene voorwaarden van het NRTO.

Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf

Als de deelnemer dit niet bij de opleider of te laat bij de opleider meld kan de opleider het subsidie bedrag bij de deelnemer terug vorderen.

Een van de voorwaarden voor het gebruikmaken van een STAP-budget is dat de scholing moet worden afgerond met een diploma of certificaat of, bij ontbreken daarvan, dat de deelnemer ten minste 80% van de tijd aanwezig is geweest. Is de deelnemer niet 80% van de tijd aanwezig dan moet de deelnemer het STAP budget terug betalen aan de opleider.