• Felbegeerde ICT certificaten behalen met een scholingsvoucher van het UWV.

    Legio kansen op de arbeidsmarkt met waardevolle internationaal erkende ICT certificeringen!

Maak van 2017 jouw jaar!!

Laat je nu net als honderden voor je, omscholen naar een kansberoep in de ICT door middel van de innovatieve GetCertified E-Learning trajecten volledig betaald met een

UWV scholingsvoucher

uwv-2500

Het UWV budget voor dit scholingsvoucher is helaas op dit moment *) opgebruikt! Wij kunnen daarom op dit moment geen verdere aanvragen in behandeling nemen, behalve als je werkzaam bent in de langdurige zorg, een WW uitkering hebt vanuit een baan in de zorg of ZZP’er bent in de langdurige zorg. Uiteraard kun je wel altijd voor eigen kosten deze (actie)lespakketten afnemen. Kijk hiervoor op www.certkit.net of bel 026 355 4828 voor de speciale aanbiedingen. 

*) Wij verwachten dat er in de loop van het jaar wel weer budget komt, als je je gegevens aan de rechterkant invult zullen we je direct informeren als het zover is. 

GetCertified Opleidingen is officieel scholingspartner van het UWV en de specialist in Nederland op het gebied van omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT. Dit door middel van onze innovatieve video based e-learning trajecten gegeven door ervaren gecertificeerde docenten met minimaal 15 jaar praktijk ervaring inclusief live Labs (externe computers en netwerken) om te oefenen. Alles is online, je bepaalt dus helemaal zelf waar, wanneer en hoe snel je studeert en dus prima te combineren met een baan en/of een druk sociaal leven! En..je hoeft zelf niets te betalen, voor te schieten of ooit terug te betalen!

De opleidingen beginnen bij de basis en alle opleidingen leiden naar internationaal erkende certificaten/diploma’s op MBO+/HBO niveau van o.a. Microsoft, CompTIA, Cisco etc. (Behalve bij Online Marketeer). Het zijn dus pittige trajekten maar dan heb je ook wat 🙂

Klik op een van de “kansberoepen” onder aan de pagina voor meer informatie!

 Vragen: Bel 026 355 4828 of klik op het “chat” venster rechtsonder.

GetCertified E-Learning … Over 600 courses on line! 

british-flag

Let op: Zoals alles in de professionele ICT zijn de opleidingen en de examens in het Engels!

Om in aanmerking te komen voor een UWV scholingsvoucher moet je aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een WW uitkering, of
  • Je bent ZZP’er of
  • Je hebt een arbeidsovereenkomst maar je wilt een carrière switch.

Kies je voor een beroep in de ICT? Vraag dan hier onder direct je scholingsvoucher aan!

Deze gegevens hebben we nodig voor de aanvraag van een UWV scholingsvoucher, dit wordt centraal geregeld en gaat niet via de plaatselijke UWV vestiging!

Veel gestelde vragen (FAQ)

Moet ik zelf iets betalen, voorschieten of terugbetalen?

Nee, in geen enkel geval hoef je bij ons zelf iets zelf te betalen, voor te schieten of terug te betalen.

Hoe weet ik of jullie wel een erkend instituut zijn?

GetCertified Opleidingen is officieel scholingspartner van het UWV en voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2015 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau (1)’ dat tevens verantwoordelijk is voor ‘toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen (2)’ in Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Het CRKBO omschrijft de procedure als volgt:
“In het CRKBO kwaliteitsregister kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs (3).
D
e audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid (4)”.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. zorgvuldigheidsbeginsel
2. rechtszekerheidsbeginsel
3. kenbaarheidsbeginsel
4. redelijkheidsbeginsel (wordt niet apart geaudit. Zit ‘verweven’ in 1, 2 en 3)
5. betrouwbaarheidsbeginsel (wordt niet apart geaudit. Zit ‘verweven’ in 1, 2 en 3).

GetCertified Opleidingen voldoet, na een toetsing op basis van de beginselen van de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs die mede zijn gebaseerd op de gedragscode van de NRTO, aan de ‘strenge kwaliteitsnormen’ gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO, dat tevens inhoudt dat we al onze trainingen en opleidingen BTW-vrij mogen aanbieden.

Alle auditbare onderdelen dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. GetCertified Opleidingen heeft aan alle auditbare onderdelen voldaan en is opgenomen in het CRKBO kwaliteitsregister.

Als het scholingsvoucher om welke reden dan ook afgekeurd wordt, kan ik het dan later als nog een keer aanvragen?

Jazeker, als de omstandigheden wijzigen kun je via scholingsvoucher.nl gewoon een een nieuwe aanvraag indienen.

Ik heb een WWB (bijstands)uitkering kom ik dan ook voor een scholingsvoucher in aanmerking?

Nee helaas niet automatisch omdat de WWB via je gemeente gaat, wel kun je aan je contactpersoon bij je gemeente vragen om een scholingsbudget.

Op welk niveau zijn de opleidingen MBO of HBO?

De opleidingen zijn op MBO+ / HBO niveau, het zijn internationaal erkende opleidingen die hier exact hetzelfde zijn als in de rest van de wereld.

Hoe lang duurt de opleiding en hoeveel tijd ben ik eraan kwijt

Je mag er maximaal een (1) jaar over doen, de e-learning is ook een (1) jaar toegankelijk.

Hoeveel tijd moet ik aan de opleiding besteden?

Dat is moeilijk te zeggen omdat dat sterk verschilt van persoon tot persoon maar heel globaal heb je zo’n 8-10 uur per week nodig om het binnen 1 jaar af te ronden.

Waarom moet ik op het aanvraagformulier wat ik thuisgestuurd krijg mijn bankrekeningnummer invullen?

Dat is omdat het UWV het geld op jouw rekening stort en pas dan moet je onze factuur betalen, die exact het zelfde besrag is.

Controleert het UWV of het geld aan de opleiding wordt besteed?

Jazeker, dat wordt steekproefsgewijs gecontroleerd, heb je het niet aan de aangevraagde opleiding besteed dan wordt het volledige bedrag teruggevorderd.

Waar moet ik heen voor de opleiding?

Nergens, de hele opleiding is op basis van video-based e-learning dat wil zeggen je doet alles vanaf je eigen computer of laptop.

Je studeert dus waar, wanneer en hoe vaak je zelf wilt. Alleen voor de examens moet je de deur uit, de examens kun je op ongeveer 20 plaatsen in Nederland afleggen.

Tot wanneer blijft deze regeling?

In principe nog tot eind 2017, maar het kan eerder stoppen als het budget voor deze regeling op is. Je kunt dus beter niet te lang wachten met aanvragen.

Krijg ik erkende diploma’s?

Ja zeker internationaal erkende diploma’s, alleen heten diploma’s in de ICT “Certificeringen”

Wat moet ik zelf doen voor de aanvraag?

Vrijwel niets, wij regelen alles voor je.

Ik hoor of lees nogal eens dat het UWV helemaal niets betaalt.

Dat klopte inderdaad, tot ergens begin 2016 kon er vrijwel niets omdat er geen budget was, dus daar komen die verhalen vandaan. Vanaf begin 2016 is er weer budget beschikbaar voor scholing en wordt het ook vrijwel altijd toegewezen.

euro

Alle opleidingen zijn in dit geval afgerond op €2500,= dus je hoeft zelf niets te betalen, voor te schieten of terug te betalen en wij regelen alles voor je!

Kleine greep uit de UWV kansberoepen lijst

Op de lijst van kansrijke beroepen staan o.a.:

Vraag naar ICT starters stijgt met 34% (!) lees hier het artikel in Computable.

Er zijn nu rond 7000 vacatures in de ICT en de verwachting is dat
dat zal stijgen naar 40.000 vacatures. (Bron UWV en Telegraaf 21 mei 2016)

UWV: Tekort aan ICT’ers houdt nog jaren aan!
Lees hier het artikel. :)!

Heb je al ervaring in de ICT dan wordt je opleiding daarop aangepast.

Het op de juiste wijze invullen van het scholingsvoucher is erg belangrijk voor goedkeuring van je aanvraag! Kom je er zelf niet helemaal uit? Geen probleem, bel ons dan gewoon even. Wij helpen je graag verder.

026 355 4828

stuur een email naar [email protected] of klik op het “chat” venster rechtsonder!

crkbo_instelling_rgb-120x120
GetCertified Opleidingen is een CRKBO gecertificeerde instelling en tevens scholingspartner van het UWV.

Algemene informatie over het scholingsvoucher

Wat is een scholingsvoucher?

Het scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding. De hoogte ervan is max. € 2.500,- (inclusief btw). Dit bedrag is een bijdrage in alle kosten die bij de opleiding horen, behalve uw reiskosten. Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kan je je laten omscholen naar een kansberoep.

Voor wie is het scholingsvoucher bedoeld?

Je kan een scholingsvoucher aanvragen als je een WW-uitkering ontvangt, als je een arbeidscontract hebt maar je wilt omscholen naar een “kansberoep” of als je ZZP ‘er bent. Voor mensen met andere uitkeringen of een bijstand uitkering gelden andere regelingen.

Welke voorwaarden stelt het UWV?

– De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn.
– Je plaatst je cv op werk.nl en je gaat er mee akkoord dat het UWV je registreert als werkzoekende.
– Het beroep waarvoor je de opleiding doet, is opgenomen in de kansberoepenlijst.
– Je start met de opleiding tussen 1 mei 2016 en 1 januari 2018.
– De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
– Je kan maar 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.

Het scholingspakket van GetCertified voldoet aan álle eisen gesteld door het UWV

LET OP: Je hoeft niets vooruit te betalen of voor te schieten, je betaalt pas nádat het UWV het bedrag op je rekening heeft gestort.

Algemene informatie over kansberoepen ICT

Er zijn nu rond 7000 vacatures in de ICT en de verwachting is dat  dat zal stijgen naar 40.000 vacatures.

(Bron UWV en Telegraaf 21 mei 2016)

Voor deze beroepen leidt GetCertified Opleidingen middels onze unieke online CertKits™ jou op, zodanig dat je met waardevolle officiële internationaal erkende certificeringen de arbeidsmarkt op kunt en geheel betaald door het UWV, dus geen kosten voor jou!

De opleidingen zijn online en video based, inclusief waar beschikbaar live labs (externe computers) om te oefenen. Alles online dus studeren waar en wanneer jij wilt en hoeveel jij wilt, je hebt een jaar de tijd om je studie af te ronden.

Let wel: zoals alles in de ICT zijn de opleidingen in het Engels!

Het zijn geen simpele cursussen die je wel even doet, maar gedegen professionele opleidingen waarmee je je toekomst een heel eind zeker stelt maar ook de nodige inspanning en discipline van je zal vergen!!

Klik op de video iconen hieronder om te zien wat er onder andere in de Unieke GetCertified CertKits zit:
videovideovideo

Waaruit bestaan de online lessen:

E-learning – focused the specific IT Certification
Exam Quizzes – an easy way to test your knowledge
Exam simulation – so you can test your readiness for the exam
Tips & Tricks – portal of notes, tips, articles, links to communities, etc.
Practice Labs – ability to configure technologies using just your browser *)

*) Niet bij elke module