• Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt met een opleiding betaald met een UWV scholingsvoucher

    Met een uitgebreide opleiding richting een kansberoep gevolgd bij GetCertified Opleidingen in Arnhem worden je kansen op de arbeidsmarkt vele malen groter!

Maak van 2017 jouw jaar!!

Werk je of heb je gewerkt in de langdurige zorg en wil je nu of in de toekomst misschien wat anders? Laat je dan nu alvast bijscholen naar een (semi) administratieve richting volledig betaald met een scholingsvoucher. Veel mogelijkheden en prima te combineren met een baan of druk sociaal leven.

Het kost je niets en het verplicht je tot niets en je begint pas als het jou uitkomt!!

Vul het formulier aan de rechterkant in voor een afspraak waarin we je alles vertellen.

Voor meer informatie van het UWV zelf klik hier.

Je hoeft zelf in geen enkel geval iets te betalen, voor te schieten of terug te betalen!! De opleidingen worden gegeven in Arnhem vlak bij het station Arnhem Centraal op tijden dat het jou uitkomt.

Let op: Dit is een tijdelijke actie van het UWV tot het budget verbruikt is dus wacht niet te lang!

GetCertified Opleidingen in Arnhem is officieel scholingspartner van het UWV en gespecialiseerd in het omscholen naar kansrijke beroepen in een administratieve richting. Dit door middel van onze innovatieve individuele opleidingstrajecten op het gebied van o.a. de Microsoft Office programma’s welke in vrijwel elke kantooromgeving worden gebruikt..

Hoe gaat het bij GetCertified in zijn werk?

Iedereen werkt op het instituut in Arnhem zelfstandig aan zijn eigen maatwerkprogramma door middel van audio, video, praktijk in de originele programma’s, een boek dat naadloos aansluit en continu de één op één hulp van een ervaren docent, die je verder helpt, vragen beantwoordt en dingen uitlegt. Kortom een zeer efficiënte leersituatie waarbij een groot deel van je zintuigen wordt gebruikt. Je komt ook net zo lang tot je alles onder de knie hebt en de certificaten/diploma’s zijn gehaald, ook kom je op tijden en dagen dat het jou uitkomt dus prima te combineren met werk en/of een druk sociaal leven. Een specifieke vooropleiding is niet vereist en je kunt op elk niveau starten.

LET OP: Deze opleidingen worden in Arnhem gegeven vlak bij het station Arnhem Centraal!!

Om in aanmerking te komen voor een UWV scholingsvoucher moet je aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een functie in de langdurige zorg, of
  • Je hebteen WW of IOW uitkering vanuit die functie in de langdurige zorg, of
  • Je bent ZZP’er in de langdurige zorg

Vragen:

Bel: 026 355 4828 voor een vrijblijvende afspraak waarin we je alles vertellen!

of


Klik rechtsonder op het “chat met ons” venster, stuur een email, bel 026 355 4828 of vul het formulier aan de rechterkant in.

Wil je op korte of langere termijn iets gaan doen buiten de directe zorg? Kies dan nu alvast voor een bijscholing naar een semi administratieve functie! Vul hier onder het formulier in dan krijg je op korte termijn bericht van ons..

Deze gegevens hebben we nodig voor de eventuele aanvraag van een scholingsvoucher.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat zijn de exacte voorwaarden om voor een scholingsvoucher in aanmerking te komen?

Je moet een zorgfunctie hebben in de langdurige zorg of een WW of een IOW uitkering hebben vanuit die zorgfunctie in de langdurige zorg.

Welke opleidingen krijg ik nu precies en hoe weet ik of ik dit wel kan?

Op elk kantoor, receptie of overheidsdienst worden de Microsoft Office programma’s zoals Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, enz gebruikt.

Wij zorgen er voor dat je hier heel goed in wordt en daardoor kun je of veel functies solliciteren. We geven deze opleidingen op elk niveau van basis tot expert dus ook al kan je nog maar weinig of vrijwel niets met de computer, geen probleem ook jij leert het!

Ook specialisaties als medisch secretaresse en juridisch secretaresse zijn mogelijk.

Moet ik zelf iets betalen, voorschieten of terugbetalen?

Nee, in geen enkel geval hoef je zelf iets te betalen, terug te betalen of voor te schieten.

Zelfs de koffie krijg je erbij 🙂

Hoe weet ik of jullie wel een erkend instituut zijn?

GetCertified Opleidingen is officieel scholingspartner van het UWV en voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2015 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau (1)’ dat tevens verantwoordelijk is voor ‘toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen (2)’ in Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Het CRKBO omschrijft de procedure als volgt:
“In het CRKBO kwaliteitsregister kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs (3).
D
e audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid (4)”.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. zorgvuldigheidsbeginsel
2. rechtszekerheidsbeginsel
3. kenbaarheidsbeginsel
4. redelijkheidsbeginsel (wordt niet apart geaudit. Zit ‘verweven’ in 1, 2 en 3)
5. betrouwbaarheidsbeginsel (wordt niet apart geaudit. Zit ‘verweven’ in 1, 2 en 3).

GetCertified Opleidingen voldoet, na een toetsing op basis van de beginselen van de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs die mede zijn gebaseerd op de gedragscode van de NRTO, aan de ‘strenge kwaliteitsnormen’ gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO, dat tevens inhoudt dat we al onze trainingen en opleidingen BTW-vrij mogen aanbieden.

Alle auditbare onderdelen dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. GetCertified Opleidingen heeft aan alle auditbare onderdelen voldaan en is opgenomen in het CRKBO kwaliteitsregister.

Als het scholingsvoucher om welke reden dan ook afgekeurd word, kan ik het dan later nog een keer aanvragen?

Jazeker, als de omstandigheden wijzigen kun je via scholingsvoucher.nl gewoon een een nieuwe aanvraag indienen.

Ik heb een WWB (bijstands)uitkering kom ik dan ook voor een scholingsvoucher in aanmerking?

Nee helaas niet automatisch omdat de WWB via je gemeente gaat, wel kun je aan je contactpersoon bij je gemeente vragen om een scholingsbudget.

Waar worden de opleidingen gegeven en heb ik een vooropleiding nodig?

De opleidingen worden in Arnhem gegeven, we zitten aan het Willemsplein, vlakbij het station en alle bussen stoppen voor de deur.

Elke dag worden deze opleidingen gegeven en je kunt zelf bepalen op welke dagen je komt.
Ook kom je net zo lang tot je alle certificaten hebt behaald en je hebt geen specifieke vooropleiding nodig.

Hoe worden deze opleidingen precies gegeven en hoelang duurt het?

Je werkt zelfstandig met behulp van audio (hoodtelefoon), video, praktijk op de computer, boek en de constante één op één hulp van een deskundige en vriendelijke docent aan je eigen maatwerkprogramma. Je hoeft op niemand te wachten en niemand hoeft op jou te wachten en je komt net zolang tot je alles onder de knie hebt en de certificaten gehaald. Je komt ook op de dagen dat het jou uitkomt, dat kan bv een keer per week maar ook 4 keer per week, wat jij wilt. Dus ook te combineren met werk of een druk sociaal leven. Iedereen haalt bij GetCertified Opleidingen zijn certificaten/diploma’s, bij de een gaat het snel de ander heeft wat meer tijd nodig.. geen probleem!

Het duurt net zolang als jij nodig hebt!

Tot wanneer blijft deze regeling?

In principe tot eind 2017, maar het kan eerder stoppen als het budget voor deze regeling op is. Je kunt dus beter niet te lang wachten met aanvragen.

Je hoeft in geen enkel geval zelf iets te betalen, voor te schieten of terug te betalen en wij regelen alles voor je!

Kleine greep uit de mogelijkheden:

(Klik op het beroep voor meer informatie)

Met onze opleidingen kan je op elk van deze beroepen solliciteren en ben je breed inzetbaar in een (semi) adminitratieve richting.

Interesse?
Vul dan nu het formulier in of bel 026 355 4828 voor een vrijblijvende afspraak en neem het heft in handen!

Klik hier voor meer algemene informatie over het UWV Scholingsvoucher

Heb je vragen, bel ons 

026 355 4828

of stuur een email naar [email protected]

crkbo_instelling_rgb-120x120
GetCertified Opleidingen is een CRKBO gecertificeerde instelling en tevens scholingspartner van het UWV.

Algemene informatie over het scholingsvoucher

Wat is een scholingsvoucher?

Het scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding. De hoogte ervan is max. € 2.500,- (inclusief btw). Dit bedrag is een bijdrage in alle kosten die bij de opleiding horen, behalve uw reiskosten. Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kan je je laten omscholen naar een kansberoep.

Voor wie is het scholingsvoucher bedoeld?

Wij kunnen voor jou een scholingsvoucher aanvragen als je een zorgberoep hebt in de langdurige zorg, een WW of IOW uitkering vanuit een zorgberoep of als je ZZP’er bent in de langdurige zorg. Als de aanvraag wordt goedgekeurd wordt het cursusbedrag op jouw rekening gestort, je maakt dat dan over op onze rekening en je begint met je opleiding.

Welke voorwaarden stelt het UWV?

– De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn.
– Je plaatst je cv op werk.nl en je gaat er mee akkoord dat het UWV je registreert als werkzoekende.
– Het beroep waarvoor je de opleiding doet, is opgenomen in de kansberoepenlijst.
– Je start met de opleiding tussen 1 mei 2016 en 1 april 2018.
– De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
– Je kan maar 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.

Het scholingspakket van GetCertified voldoet aan alle eisen gesteld door het UWV, wij zijn ook scholingspartner van het UWV.

LET OP: Je hoeft niets vooruit te betalen. Je betaalt pas nadat het UWV het bedrag op je rekening heeft gestort.

Wat moet je doen als je goedkeuring hebt gekregen van het UWV?

Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op via het telefoonnummer 026 355 4828 om je opleiding in te plannen.

LET OP!
Heb je geen WW uitkering, plaats dan zo snel mogelijk nadat je onderstaand formulier hebt verzonden je CV op www.werk.nl zodat je aanvraag geen vertraging oploopt.