GetCertified Opleidingen B.V.

Privacy

Privacy

Zo gaan wij met je privacy om.

Home>Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om!

GetCertified Opleidingen B.V., gevestigd aan Janspoort 1- 2de Etage 6811 GE Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GetCertified Opleidingen B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit verschillende formulieren:
Gegeven Formulier
Je voor- en achternaam Wordt gevraagd in formulier; ‘Brochure downloaden’, ‘Stuur ons een bericht’, ‘Offerte aanvragen’, ‘Wat is voor jou mogelijk’
Je bedrijfsnaam Wordt gevraagd in formulier; ‘Offerte aanvragen’
Je e-mailadres Wordt gevraagd in formulier; ‘Brochure downloaden’, ‘Stuur ons een bericht’, ‘Offerte aanvragen’, ‘Wat is voor jou mogelijk’
Je telefoonnummer Wordt gevraagd in formulier; ‘Brochure downloaden’, ‘Stuur ons een bericht’, ‘Offerte aanvragen’, ‘Wat is voor jou mogelijk’
Wat is jouw situatie Wordt gevraagd in formulier; ‘Wat is voor jou mogelijk’
In welke opleiding heb je belangstelling Wordt gevraagd in formulier; ‘Wat is voor jou mogelijk’
Kies je gewenste specialisatie Wordt gevraagd in formulier; ‘Wat is voor jou mogelijk’
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@getcertified.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.
GetCertified Opleidingen B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht van de gegevens die de website van GetCertified Opleidingen B.V. verwerkt, de reden waarom wij dit vragen, wat de grondslag hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.
Gegeven Waarom vragen wij je dit? Grondslag Bewaartermijn
Je voor- en achternaam Zodat wij je correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met je opnemen. Met je toestemming 36 maanden*
Je bedrijfsnaam Zodat wij weten met welk bedrijf wij te maken hebben. Met je toestemming 36 maanden*
Je e-mailadres Zodat wij per mail contact met je kunnen opnemen in geval dat je telefonisch niet bereikbaar bent. Met je toestemming 36 maanden*
Je telefoonnummer Zodat wij je snel terug kunnen bellen om je van meer informatie te voorzien. Met je toestemming 36 maanden*
Wat is jouw situatie? Zodat wij een gerichte offerte kunnen sturen. Met je toestemming 36 maanden*
In welke opleiding heb je belangstelling? Zodat wij een gerichte offerte kunnen sturen. Met je toestemming 36 maanden*
Kies je gewenste specialisatie Zodat wij een gerichte offerte kunnen sturen. Met je toestemming 36 maanden*
* Tenzij je een klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang GetCertified Opleidingen B.V. bestaat. Je wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen, overeenkomsten en gespreksnotities etc. aan klantgegevens
GetCertified Opleidingen B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GetCertified Opleidingen B.V.) tussen zit.
Het gaat hier over de zogenaamde tracking cookies. Meer hierover lees je in onze cookiesverklaring. Je kan hier ook kiezen om tracking helemaal uit te schakelen. Wij gebruiken alleen tracking wanneer je ons toestemming hebt gegeven. Standaard staat deze voorkeur uitgeschakeld.
Je persoonsgegevens worden wel op onze webserver bewaard. De gegevens vanuit de formulieren op onze website worden gemaild naar info@getcertified.nl en marketing-ictstarter@gmail.com. Uw IP-adres wordt in geen geval meegestuurd.
Na het gebruik van een van onze formulieren ontvang je automatisch een kopie van de verstuurde gegevens met daarin uitleg hoe je een verzoek kunt indienen om je gegevens bij ons in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
GetCertified Opleidingen B.V. deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verwerking en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. GetCertified Opleidingen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met wie delen wij je gegevens? Met welk doel
Zzp’er Rik Rik fungeert voor ons als bewerker. Hij doet voor ons de algehele ontwikkeling en online marketing van de website en alles daaromheen. Zo ook social media, conversieoptimalisatie, etc. Er wordt een kopie van elk ingestuurd formulier gemaild naar marketing.ictstarter@gmail.com om te zien hoe goed de verschillende formulieren converteren. Rik bewaart deze formulieren maximaal 1 maand.

Gegevens die je via een van onze online formulieren hebt verstuurd, kunnen op onze beveiligde back-ups staan in de cloud.

Daarnaast verstrekt GetCertified Opleidingen B.V. je persoonsgegevens aan andere derden door middel van cookies. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming. Hiervoor verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door GetCertified Opleidingen B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@getcertified.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GetCertified Opleidingen B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

GetCertified Opleidingen B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@getcertified.nl.
Onze beveiligingsmaatregelen op de website:
 • De gegevens die je invoert via onze website worden uitsluitend verwerkt via een beveiligde SSL-verbinding.
 • De url voor het inloggen op de back-end van de website wijkt af van de standaard URL.
 • De website is tevens beveiligd door middel van een speciale software (wegens veiligheidsoverwegingen wordt de naam van deze software hier niet vermeld).
 • Je IP-adres wordt niet meegestuurd bij het invullen van een formulier.
 • Je IP-adres die wij naar Google Analytics sturen, is anoniem gemaakt.
 • Alle inloggegevens die te maken hebben met de website zijn automatisch gegenereerd door een passwordmanager. Deze inloggegevens zijn dan ook in deze passwordmanager opgeslagen. De passwordmanager is daarnaast ook beveiligd met 2-stapsverificatie. Alle inloggegevens blijven bewaard zolang de website bestaat (online of in back-ups).
 • Slechts 2 personen hebben gegevens om in te loggen op de website (bekend binnen de organisatie. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden zij hier niet vermeld).
 • Slechts 1 persoon heeft toegang tot alle wachtwoorden omtrent de hele online bedrijfsvoering (bekend binnen de organisatie. Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt deze persoon hier niet vermeld).

Waarom GetCertified Opleidingen?

 • Voor iedereen en op elk niveau
 • Flexibel, alles op je eigen tempo

 • Erkende diploma’s en certificeringen
 • Live support en een heel jaar toegang!