Afname examens:

Op 31 maart heeft de overheid gecommuniceerd dat de huidige maatregelen worden verlengd tot in ieder geval 28 april. Aangezien er geen nieuwe maatregelen zijn toegevoegd, is er voor GetCertified geen reden de dienstverlening verder op te schorten. Dat betekent concreet dat de examens vanaf 6 april weer worden hervat onder onderstaande voorwaarden.

Maatregelen op de examenlocaties:

 • Examenruimtes zijn qua capaciteit gehalveerd
 • Examenwerkplekken worden om en om ingezet, waardoor er altijd één plek leeg is tussen de kandidaten
 • Examenwerkplekken worden voor iedere afname schoongemaakt, inclusief de computer (muis, toetsenbord en koptelefoon)
 • Medewerkers die ziekteverschijnselen hebben blijven thuis
 • Legitimatiebewijzen worden aangepakt met handschoenen aan
 • Bij ziekteverschijnselen wordt de kandidaat de toegang ontzegd

Maatregelen te nemen door examenkandidaten:

 • Naleven richtlijnen RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.)
 • Verplicht handen wassen bij binnenkomst op de examenlocatie
 • Minimaal 1,5 meter afstand houden, ook in de wachtruimtes
 • Blijf bij ziekteverschijnselen thuis

Maatregelen met betrekking tot de besluitvorming en planning:

 • Het kan zijn dat besluiten moeten worden herzien. Indien je meer zekerheid wilt, adviseren wij je de examens zoveel mogelijk vanaf mei/juni te plannen
 • Het is de verantwoordelijkheid van iedere betrokkene om de regels na te leven. Alleen dan is het mogelijk op basis van deze maatregelen de afnamen door te laten gaan

Tot slot:
Wij baseren onze besluiten op de maatregelen van de Overheid en het RIVM. Het is van groot belang dat een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in het naleven van die maatregelen. Wij doen ons uiterste best om alles veilig te laten verlopen. Op deze wijze kunnen we ons personeel en de examenkandidaten zo goed mogelijk beschermen en de afname zo verantwoord mogelijk laten verlopen.

Samen kunnen we zorgen voor een veilige examenafname.

Weten of jouw examen doorgaat? Bel 026 355 4828

GetCertified Opleidingen BV