Werk jij bij de Rijksoverheid en wil je eens wat verder kijken dan je huidige functie?

Wat dacht je van een waardevolle ICT kwalificatie op HBO niveau, volledig betaald met de Blik Vooruit Regeling?

Werk jij bij de Rijksoverheid en wil je eens wat verder kijken dan je huidige functie?

Wat dacht je van een waardevolle ICT kwalificatie op HBO niveau volledig betaald met de Blik Vooruit Regeling?

Maak van 2019 jouw jaar!!

Werk jij drie jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel en vind je het tijd om iets nieuws te leren? Maak dan nu gebruik van de scholingsregeling “Blik vooruit” waarbij je met de subsidie van €1000,= zelf een cursus of opleiding kiest. Voor deze € 1000,= kan je bij GetCertified Opleidingen een waardevolle internationaal erkende ICT certificering halen. Deze diploma’s (certificeringen) zijn een uitstekende basis voor veel gevraagde specialisaties zoals: Cyber Security, Programming, Software Development, IT Management enz, enz.

De opleiding is volledig online dus je studeert waar, wanneer en hoe vaak je zelf wilt.
Je hebt een heel jaar toegang tot de faciliteiten inlusief o.a. 24/7 live online hulp.

LET OP: Alle professionele ICT beroepsopleidingen en examens zijn in het Engels!

GetCertified Opleidingen is een erkend instituut voor beroepsopleidingen waardoor wij geen BTW berekenen dus..Meer Opleiding voor je Budget! Tevens is GetCertified het grootste ICT exameninstituut van Nederland.

Met de bijvoorbeeld de CompTIA A+ Certificering op zak dan kan je zo verder met b.v. een van onderstaande specialisaties op HBO niveau!

 • Information Security
 • Network and Cloud Technologies
 • Hardware Service and Infrastructure
 • IT Management and Strategy
 • Storage and Data
 • Web and Mobile
 • Software Development

Heb je al ervaring in de ICT dan wordt je opleiding daarop aangepast.

Een van de voorwaarden van de “Blik Vooruit” regeling is dat je het bedrag voor de scholing eerst zelf betaal. Dan kan bij GetCertified Opleidingen in 5 termijnen van € 200,= . Na afloop van de opleiding krijg je het volledige bedrag retour via de regeling.

Bel: 026 355 4828 of vul het formulier in voor vrijblijvende verdere informatie of een scholingsadvies!

Met bijvoorbeeld de CompTIA A+ Certificering op zak kan je zo verder met een van onderstaande specialisaties!

 • Information Security
 • Network and Cloud Technologies
 • Hardware Service and Infrastructure
 • IT Management and Strategy
 • Storage and Data
 • Web and Mobile
 • Software Development
Heb je al ICT ervaring dan wordt de opleiding daarop aangepast.

BEL: 026 355 4828 OF VUL HET FORMULIER IN VOOR VRIJBLIJVENDE VERDERE INFORMATIE OF EEN SCHOLINGSADVIES!

Voor algemene informatie over de “blik vooruit” regeling klik op de link hier onder.

Voorwaarden Blik Vooruit Regeling

Heb je al ervaring in de ICT dan wordt je opleiding daarop aangepast.

Erkende Opleidingen

GetCertified Opleidingen is een CRKBO gecertificeerde instelling voor beroepsonderwijs.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Moet ik zelf iets betalen, voorschieten of terugbetalen?
Ja je moet in eerste instantie €1000,- zelf betalen wat bij GetCertified kan middels een gemakkelijke maandelijkse regeling. Na afloop krijg je het volledige bedrag terug via de Blik Vooruit Regeling.
Hoe weet ik of jullie wel een erkend instituut zijn?
GetCertified Opleidingen is in het bezit van het NRTO kwalitiets Keurmerk en voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2015 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau (1)’ dat tevens verantwoordelijk is voor ‘toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen (2)’ in Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Het CRKBO omschrijft de procedure als volgt: “In het CRKBO kwaliteitsregister kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs (3). De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid (4)”.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. zorgvuldigheidsbeginsel 2. rechtszekerheidsbeginsel 3. kenbaarheidsbeginsel 4. redelijkheidsbeginsel (wordt niet apart geaudit. Zit ‘verweven’ in 1, 2 en 3) 5. betrouwbaarheidsbeginsel (wordt niet apart geaudit. Zit ‘verweven’ in 1, 2 en 3).

GetCertified Opleidingen voldoet, na een toetsing op basis van de beginselen van de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs die mede zijn gebaseerd op de gedragscode van de NRTO, aan de ‘strenge kwaliteitsnormen’ gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO, dat tevens inhoudt dat we al onze trainingen en opleidingen BTW-vrij mogen aanbieden.

Alle auditbare onderdelen dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. GetCertified Opleidingen heeft aan alle auditbare onderdelen voldaan en is opgenomen in het CRKBO kwaliteitsregister.

Op welk niveau zijn de opleidingen MBO of HBO?
De opleidingen zijn op MBO+ / HBO niveau, het zijn internationaal erkende opleidingen die hier exact hetzelfde zijn als in de rest van de wereld.
Hoe lang duurt de opleiding en hoeveel tijd ben ik eraan kwijt
Je mag er maximaal een (1) jaar over doen, de e-learning is ook een (1) jaar toegankelijk.
Hoeveel tijd moet ik aan de opleiding besteden?
Dat is moeilijk te zeggen omdat dat sterk verschilt van persoon tot persoon maar heel globaal heb je zo’n 6 uur per week nodig om het binnen 1 jaar af te ronden.
Waar moet ik heen voor de opleiding?
Nergens, de hele opleiding is op basis van video-based e-learning dat wil zeggen je doet alles vanaf je eigen computer of laptop. Je studeert dus waar, wanneer en hoe vaak je zelf wilt. Alleen voor de examens moet je de deur uit, de examens kun je op ongeveer 20 plaatsen in Nederland afleggen.
Tot wanneer blijft deze regeling?
In principe nog tot eind 2018, maar het kan eerder stoppen als het budget voor deze regeling op is. Je kunt dus beter niet te lang wachten met aanvragen.
Krijg ik erkende diploma’s?
Ja zeker internationaal erkende diploma’s, alleen heten diploma’s in de ICT “Certificeringen”
Wat moet ik zelf doen voor de aanvraag?
Je volgt de gekozen opleiding via ons, betaald deze middels desgewenst gemakkellijke termijnen en achteraf dien je de declaratie in voor het volledige bedrag.

GetCertified Opleidingen

Janspoort 1- 2de Etage
6811 GE Arnhem
Tel: 026 3554828
Email: info@getcertified.nl

Bank: Rabobank
IBAN: NL31 RABO 0140 9145 01
BIC:RABONL2U
BTW nr: NL 8586.31.350.B01
KvK nr: 71224785

Like Ons!

GetCertified Score Powered by 1tot5.nl

Openingstijden Microsoft Studies

Maandag:
09:15 – 12:00
13:00 – 15:30
Dinsdag:
09:15 – 12:00
Woensdag:
09:15 – 12:00
13:00 – 15:30
Donderdag:
09:15 – 12:00

Voor andere disciplines gelden de normale kantoortijden.

GetCertified Opleidingen

Janspoort 1- 2de Etage
6811 GE Arnhem
Tel: 026 3554828
Email: info@getcertified.nl

Bank: Rabobank
IBAN: NL31 RABO 0140 9145 01
BIC:RABONL2U
BTW nr: NL 8586.31.350.B01
KvK nr: 71224785

GetCertified Score Powered by 1tot5.nl

Openingstijden Microsoft Studies

Maandag:
09:15 – 12:00
13:00 – 15:30
Dinsdag:
09:15 – 12:00
Woensdag:
09:15 – 12:00
13:00 – 15:30
Donderdag:
09:15 – 12:00

Voor andere disciplines gelden de normale kantoortijden.